Tilmelding til reduceret pris

Læs mere nedenfor om reglerne for at modtage reduceret pris.

Reduceret pris
Nedenstående borgere kan deltage til nedsat pris på hold i deres hjemkommune. Tilskuddet fastlægges af den enkelte kommune.

LYNGBY-TAARBÆK: Pensionister, efterlønsmodtagere og ledige.

GENTOFTE: Pensionister, efterlønsmodtagere, studerende og ledige.

FREDERIKSBERG & KØBENHAVN:
Studerende, der modtager SU
Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
Pensionister
Efterlønsmodtagere
Ledige (modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelses-/børnepasningsorlov)
Barselsdagpengemodtagere

Hvis du er studerende og IKKE modtager SU, kan du desværre ikke tilmelde dig til reduceret pris. 

CPR-nummer skal altid oplyses ved tilmelding til reduceret pris eller, hvis man tilmelder sig hold, der foregår udenfor ens hjemkommune.

Dokumentation:

  • Studerende og lærlinge skal dokumentere, at de enten modtager SU eller har underskrevet en uddannelsesaftale.
  • Arbejdsledige, arbejdsledige på uddannelses-/børnepasningsorlov samt kontanthjælpsmodtagere og efterlønsmodtagere, samt barsels-dagpengemodtagere skal underskrive en tro- og love-erklæring. Relevant dokumentation, samt underskrevet tro- og love-erklæringer mailes eller sendes til Familieskolens kontor: 

    LOF FAMILIESKOLEN 
    Kulturcenter Mariehøj 
    Øverødvej 246 B 
    2840 Holte