Tilmelding til reduceret pris

Læs mere nedenfor om reglerne for at modtage reduceret pris.

Reduceret pris
Nedenstående borgere kan deltage til nedsat pris på hold i deres hjemkommune. Tilskuddet fastlægges af den enkelte kommune.

LYNGBY-TAARBÆK: Pensionister, efterlønsmodtagere og ledige.

GENTOFTE: Pensionister, efterlønsmodtagere, studerende og ledige.

FREDERIKSBERG & KØBENHAVN:
Studerende, der modtager SU
Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
Pensionister
Efterlønsmodtagere
Ledige (modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelses-/børnepasningsorlov)
Barselsdagpengemodtagere

Hvis du er studerende og IKKE modtager SU, kan du desværre ikke tilmelde dig til reduceret pris. 

Hvis du er ledig og IKKE modtager ydelser fra det offentlige, kan du desværre ikke tilmelde dig til reduceret pris. 

CPR-nummer skal altid oplyses ved tilmelding til reduceret pris eller, hvis man tilmelder sig hold, der foregår udenfor ens hjemkommune.

Dokumentation:

  • Studerende og lærlinge skal dokumentere, at de enten modtager SU eller har underskrevet en uddannelsesaftale. SU-modtagere skal sende en kopi af deres støttemeddelelse, som findes på SU.dk. Lærlinge skal sende en kopi af deres uddannelsesaftale.
  • Arbejdsledige, arbejdsledige på uddannelses-/børnepasningsorlov samt kontanthjælpsmodtagere og efterlønsmodtagere, samt barsels-dagpengemodtagere skal underskrive en tro- og love-erklæring. Relevant dokumentation, samt underskrevet tro- og love-erklæringer mailes eller sendes til Familieskolens kontor: 

    LOF FAMILIESKOLEN 
    Kulturcenter Mariehøj 
    Øverødvej 246 B 
    2840 Holte