Jane Mølleskov Mikkelsen

Uddannet Pædagog, rytmikpædagog og motorikvejleder fra UCL University College.


Se mere om Jane på Facebook "sanserytmik".

Kontaktoplysninger

Kurser med Jane Mølleskov Mikkelsen