Karin Fræmohs

Jeg blev uddannet psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog) fra Skolen for Psykomotorik i januar 2011.

I januar 2019 afsluttede jeg en masteruddannelse i sundhedspædagogik og sundhedsfremme fra DPU, Århus Universitet.

Jeg har undervist i forskellige former for motion, bevægelse og afspænding siden januar 2010 - på Familieskolen siden april 2011. 
I undervisningen vægter jeg i særlig grad:

- at få bevæget kroppen godt igennem

- træning af kroppens kernemuskulatur

- at skabe bevidsthed om hvordan kroppen kan bruges mest hensigtsmæssigt i dagligdagen

Derudover er jeg optaget af, hvordan det opleves at være gravid og hvordan man som individ og som familie i dagligdagen håndterer de normer og forventninger, der er knyttet hertil.

Jeg har en faglig interesse for kvinder med graviditetsrelaterede bækkensmerter. Jeg afsluttede min uddannelse med et bachelorprojekt, hvis formål var at udvikle, afprøve og evaluere et psykomotorisk behandlingstilbud til gravide med bækkensmerter. Den viden og de erfaringer jeg opnåede i forbindelse med dette projekt danner baggrund for en række kurser til gravide med bækkensmerter.

Kontaktoplysninger

Kurser med Karin Fræmohs