Tina Thingstedt Norup

Jeg er uddannet pædagog, talepædagog og rytmikpædagog fra Gøsselskolen i musik- og bevægelseskultur. 

Jeg har arbejdet i dagpleje, vuggestue, børnehave, skovbørnehave og sproggruppe og har 10 års erfaring i undervisning inden for rytmik med musik, leg og bevægelse. Min største erfaring ligger derfor indenfor 0-6 års området.

Jeg lægger vægt på, at der er plads til både de stille og de vilde musikalske lege, og at børnene sammen med deres voksne, motiveres til alsidig bevægelse med tanke på det sansemotoriske.

Der er plads til masser af musik, leg, bevægelse, sjov og ballade, hvor det enkelte barn både er i centrum og opfordres til at give plads til de andre børn.

Bevægelserne understøttes af musik, sang og rytme, når jeg selv trommer eller spiller ukulele, og når børnene spiller på små rytmeinstrumenter alt efter alder.

Kig ind på RytmeRollingernes Facebookside for mere info: https://www.facebook.com/rytmerollingerne

Kontaktoplysninger