BØRN OG FORÆLDRE - Inspiration til familielivet

Inspiration til familielivet

KØBENHAVN FREDERIKSBERG GENTOFTE RUDERSDAL LYNGBY BALLERUP FURESØ

Error loading MacroEngine script (file: aaaHoldVisning.cshtml)

Underviser

Julie Bjerrum Fischer
Underviser
Omdrejningspunktet for min undervisning er, at vi skal have det sjovt og dejligt sammen! Det handler om glæden ved at bruge kroppen og fantasien i et legende, musikalsk samvær.
 
Jeg bruger masser af sang, rytmer og musik som ramme for legene og sammensætter undervisningen, så der er plads til både det vilde og det stille, til det planlagte og det der opstår undervejs, til fællesskabet og det enkelte barn.
 
Jeg arbejder med lege og aktiviteter, der styrker barnets motorik og musikalitet, og læner mig pædagogisk op ad bl.a. Astrid Gøssel og Lotte Kærså.
 
 
Baggrund:
Gøsselskolen - tre-årig efteruddannelse i musik og bevægelse med børn fra 0-10 år
Motorikvejleder fra Vends Motorik- og Naturskole v. Anne Brodersen
Pædagog fra musiklinjen på Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium
Fem år som vuggestuepædagog i en integreret institution med særligt fokus på musik og bevægelse
Underviser på børn- og forældrehold
Mor siden februar 2014